Followers

Wednesday, October 20, 2010

..[gOod luck to my friEnd]alhAmdulilAh…tArikh 20 oktOber 2010, ku selAmat membentAngkan projek sArjana mUda PSM2..perAsaan berdebAr-debAr menAnti tArikh ini menghAntui diri.AlhAmdulilAh berjAlan lAncar..atAs berkAt doA dAripAda mAma+ayAhandaku sertA si dia,ku mEnghAdapi sAat-sAat ini dengAn penuh tenAng..wAlaupun bAnyak yAng perlU dibAiki,keselUruhannya kU bersyUkur dengAn semuA ini..insyAllah ku akAn kembali mencoret di sini, di blog srikAndi cintA..ku rindu untUk berbicAra tentAng kehidupAnku dAn jugA rAgam-rAgam kehidupAn yAng ku lihAt setiAp hAri…

(~.-)//gOod luck to my friend vivA PSM 2…

No comments:

Blog Widget by LinkWithin