Followers

Sunday, April 18, 2010

..[mEniti sAat-sAat akhir ...]

tArikh 20 April tinggAl 2 hAri lAgi..perAsaan untUk mengUlangkAji dengAn seriUs belUm ku temUinya,mengapAkah ianya bErlaku?kU tidAk mEngetAhuinya…mUngkin terlAlu fOkus pAda prOjek sArjana mudA…nAmun alhAmdulilAh PSM tElah berjAya melepAsi untUk semester ini..semEster depAn,meneruskan PSM 2 yang bAkal mengUji ketAhananku….

dAlam suAsana exam yang bAkal tibA,terlintAs dAlam hAti ini ingIn merelAxkan diri bersAma-sAma kAwan-kAwan..kU mencUri mAsa itU bersAma merekA.wAlaupun dAlam hAti berAsa berbelAh bAhagi untUk memilih antAra study atAu sebAliknya……ku pErlukah mAsa untUk merehAtkan jiwA+fikirAn…..


(~.-)//bErsama-sAma cik umAy+mAi+assmA+adik hAtim...like this:-)

No comments:

Blog Widget by LinkWithin