Followers

Thursday, April 1, 2010

..[kU sedih………..]

kU sedih………..

hAri ini 1 april 2010 mencAtat sejarAh bila diri ini terlAlu sedih…bukan berkaitan dengAn cintA atau fAmily tApi melibatkan prOjek sarjAna mudA I…tEpat pUkul 5 petAng,ku menghAdiri tAklimat PSM I dengAn menghArapkan sesuAtu berita gEmbira sebAgai hadiAh bulAn april,nAmun segAla-segalAnya bertukAr..

prOposal PSM I haruslAh dibentAngkan dalAm English sepEnuhnya..bukAn ku tidAk pernAh membentAngkan sesuAtu dalam English,nAmun iAnya berbezA dengAn PSM..bAb I hAruslah ditukArkan ke English dAn setiAp istilAh hAruslah diubAh kepada English dAlam mAsa seminggu sebElum ianyA berakhir..Ku bElum bersediA untUk itU

13 aprIl---> vivA psm tEpat pUkul 2.30 petAng…mInggu study bAkal berakhir dengAn PSM..hAncur hArapanku untUk mengUlangkaji sepEnuhnya di tErAtak bOndaku…nAmun segAla-segAlanya pErlu kU tempUhi dengAn senyUman dAn sentiAsa berdoA kepAdaNya memOhon yAng terbAik untUk insan ini…ku rindUi mAma+ayAh di kedAh.

(~.-)//mEnghAdapi sAat-sAat sedih bersendiriAn..

No comments:

Blog Widget by LinkWithin