Followers

Sunday, January 10, 2010

..[kAta-kAta seribU mAkna]

assalAmualAikum..sAlam pEmulA bicAra.setElah sekiAn lAma tidAk mengUpdAte blog. kEsibUkan class dengAn asgmnt yAng dAtang bertimbUn-timbUn di minggU ke-2.sedAr tidAk,pErlu selesAikannyA dAlam yAng diberi dengAn jayAnya. kAlau tidAk sempAt bAkal membEri sesuAtu yAng tidAk sepAtutnya di hUjung sem kelAk…kesibUkan itu mEnghAlangku update dengAn sepErti biAsa.lAgipUn ku tidAk tAhu mAhu mEnulis entry apA di dAlam blog srikAndi kAta ini.tiAda katA-katA dApat menggAmbArkan hAti dAn perAsaan hAri ini dengAn perkAtaan..tApi selAma 9 bulAn ku berblOg,kU dApat rAsa kepuAsan hAti yAng kAdang-kAdang membEri kesAn padA orAng yAng ditUjukan…perkAra yAng belajAr sepAnjAng di alAm blog,kAta-katA di dAlam hAti yAng dicUrahkan dAlam bEntuk perkAtaan dApat membEri gAmbaran siapA diri ini dAn siapA orAng yAng disekEliling kitA…

wAlaupun blog diciptAkan setElah kecewA kerAna seseorang dAn hAsilnya ku sAngat-sAngat bersyUkur tiAda nAma dia di dAlam hAti ini lAgi.kerAna blog ku bertEmu dAn berkEnalan dengAn orAng samAda lelAki atAu perempUan.sAmada sebAgai kAwan atAu sebAgai lEbih kAwan.terimA kAsih kerAna sUdi singgAh di bLOg srikAndi cintA walApun hAnya sekeping hAti yAng diterjemAhkan dAlam bentuk kAta-kAta nAmun setiAp perkAtaan yAng ditUlis sentiAsa ku selitkAn seribU sAtu mAkna dAn erti untUk insane-insAn yang bernAma perempUan dAn lelAki.(~.-)//hAppy birthdAy my fAther..hj Ahmad bIn ibrAhim

1 comment:

mira ellyna said...

bloq seperti dairi..

Blog Widget by LinkWithin