Followers

Sunday, January 17, 2010

..[bAgAimanakAh...?]

bertArikh 15 jAnuary,ku bersAma classmate yAng berjUmlah 25 orAng berkesempAtan menontOn filEm avatar…ceritA yAng sekiAn lamanyA ditAyangkan di pAnggung wAyang…wAlaupun kAli keduA menontOnnyA,perAsaan exctd mAhu mEnonton amAt tinggi..mEmilih MBO square One di tEngah-tengAh bAndar bAtu pAhat,mEnyAksikan avAtar dengAn tugAsan yAng amAt berAt…tugAsan yAng dibEri adAlah mErekA untUk jAlan cerita dAn wAtak yAng bAru untUk avatar 2…bAgaimanA iye?ku berfikir..dAn tugAsan bAkal dihAntar pAda selAsa ini.mAhu atAu tidAk,ku kenA berusahA untUk menyelesAikannyA…
(~.-)//avAtar 2....bAgaimanakAh?

No comments:

Blog Widget by LinkWithin