Followers

Saturday, January 16, 2010

..[bilA ku berbicAra tEntang kAmu]

kU pErnah berjAnji blOg “srikAndi cintA” ini akAn tErus ku cOretkan wAlaupun tiAda apA-apA hUbungAn antAra kU dAn kAmu.tiAda ceritA tentAng kAmu dAlam blog untUk dibicArakAn,bUkan ku tidAk mAhu nAmun bAkal mEnguris perAsaan sesetEngah pihAk yAng berkenAan..samAda ianyA dAtang dAri kenAlanku atAu kEnalan kAmu…hAri ini sudAh hAmpir sebulAn kamU bercUti di malAysia..suAra kAmu ku dengAri hAnya beberApa saat,itu pUn di wAktu ku mEmberAnikan diri untUk menekAn nUmber kAmu di hp ku wAlaupun dAlam hAti pElbagai perAsaan mEngAngu diri ini..

kU pernAh berjanji biAr seribU tAhun berlAlu dAri saat ini,kU tidAk lupAkan cintA kitA wAlaupun jAuh beribU memisAhkan kitA…ku berfikir nApe bilA kamu di kOrea,ku di m`sia,cintA sentiAsa terungkAi dari mUlutku, nAmun bilA kamu di sini,dekAt dengAnku,terlAlu susAh untUk berbicAra tentAng cintA antAra kitA.lidAh kelUh bAgai kitA umpAma berpUra-purA sayAng-mEnyayAngi bilA jArak memisAkan kitA suAtu kAla dUlu…

ku pErnah berjAnji ku bUktikan kAmu adAlah terbAik untUkku…setiAp hAri kU mEncAri istilAh “bUkti-bUkti” itu dAlam kAta lain mEncAri kepAstian hAti terhAdap kAmu.wAlaupun ku sibUk dengAn kehidUpan seorAng pelAjar nAmun dAlam hAti teringin hAti menUju kepAda kAmu secepAt mUngkin..secepAt mUngkin umpAma kilAt.sepAntas kilAt menyAmbAr hAti kAmu dAn berkAta cintA itu sentiAsa wUjud wAlaupun adA yang lAin dAtang menjEnguk dAlam sAnubAri seorAng gAdis bernAma……………………..

ku pErnah berjAnji suAtu hAri nAnti,jikA kitA ditAkdirkan bersAma,di waktu itU ku mAhu kamu sentiAsa adA di sisiku setiAp saat,minit dAn jAm tAnpa rAsa segAn silu antAra kitA..hAnya doa mEngiring cintAku ini terhAdap kAmu..kAmu terbAik untUkku…nAmun ianyA bukAn ketentuAn kitA itU mEnjAdi pAsangan hidUp,ku redhA kepAdaNya….ku hAnya berkAta kAmu adAlah insane yAng terbAik untUk ku selAma kU kEnal sejAk melAngkah ke alAm dewasa,mEngejar sAtu erti kEhidupAn yAng semuA insane di duniA perlU mEmiliki…
(~.-)//bilA ku berbicAra tEntang kAmu..terlAlu pAnjAng untUk ku ungkAikan…

No comments:

Blog Widget by LinkWithin