Followers

Wednesday, September 30, 2009

..[septEmber..oktOber]

jAm di lAptop ini mEnunjUkkan pukUl 6.24 petAng..dAlam mAsa beberApa jAm lagi,oktOber akAn bersUa mukA…mEninggAlkan septEmber…sEptember mEninggAl seribU kenAngan..kEnAngAn pAhit+mAnis…kEnangAn yAng terindAh..bilA mEningkAtkan usiA ke arAh dewAsa,adA kAla perAngai kebudAk-budAkan itU mAsih wUjud…wUjud dAlam diri ini…

berbicAra tentAng syawAl.mUngkin mAsyarAkat jOhor mAsih berAya selAma sebulAn..di kAmpungku?mUngkin mAsing-mAsing dAh bekErja dAn begitU jugA dengAn mAma ayah…wAlaupun ayah dAh bersAra dAlam kerjAya nAmun kerAjinan mAsih terserlAh…

berbicAra tEntang syAwal,suAsana di jOhor mAsih terAsa..sAna sini open house…kEbetulan mEndApat message jempUtan ke open house classmate pAda ahAd ini…orAng mEnjEmput,hArus ler pergi..mAna tAu dApat dUit rAya lAgi k..hehe…lAgipUn mAsih belAjar,lEh ler buAt mukA tAk mAlu mintA duit rAyA lagi…

berbicAra tentAngku…hAri ini ambil m/c untUk sAtu class,tibA-tibA tAk sihAt…ini angkAra tAk cUkup tidUr ler…bagAimAna mAhu mEndApat tidur yAng berkUaliti di dAlam minggU terAkhir ini?mAkan ubAt tidUr k?

oktOber…bAkal kU bertEmu esOk hAri…tiAda pA2 yAng istimewA dAlam bulAn oktOber dAlam diAri hidUp ini…tApi iA mEninggAlkan sAtu titik kEnangan bersAma yAng telAh berlAlu..dAn bAkal hilAng dAlam diri ini untUk selAmanya….


1 comment:

Blog Widget by LinkWithin