Followers

Sunday, November 22, 2009

..[tErAsa diri dihArgai..]

suAsana hujAn yAng tUrun tidAk hEnti-hEnti setiAp mAsa..tidAk kirA siAng dAn mAlam…mEmbuAtku diri ini kesejUkan..kEsejUkan menghadApi cUacA yang berlAinAn di kOlej….kAlau sebelUm ini,ku mEnitiskAn air mAta memberi semAngat pAda diri mEnghAdapi cAbarAn di mInggu-minggU exAmku…

nAmun ku mEnArik nAfas lEga…ku sekArang disAmping mAma+ayah tersAyang…Ku amAt terharU merEka sAnggUp melAyanku di sAat ku semAkin mEngAda-mEngAdA…….mUngkin kEpUlangan ku amat ditUnggu.wAlaupun hAnya ku bersAma mAma+ayah di terAtak ini namUn keserOnokAn untUk berAda sepAnjang 24 jAm di kediAman sendiri amAt nyAta….

hAmpir semInggu bAkal menyAmbut hAri rAya aidilAdha…sAmbutAn hnyA serbA sederhAna sAhaja di tEmpatku ini..mEmandAngkan tiAda ahli kEluArga yAng menUnaikan hAji tAhun ini,kEmungkinan fAmily akAn mengAdakanmAjlis korbAn untUk saudAra terdekAt…..sepErti rAya yAng lalu,kU hAnya menyiApkan sepAsang bAju di pAgi rAya..untUk menunAikan solAt sunAt kElak…

(~.-)//...tErAsa diri dihArgai

1 comment:

kaizen said...

da besar ni semangat raye mkin hlg...

Blog Widget by LinkWithin