Followers

Saturday, December 12, 2009

..[renUngkanlAh sedAlam-dAlamnya..]

jOdoh tiadA kaitAn dengAn keturUnan..hAnya bElum sAmpai masAnya.iA bAgai mEnanti jAmbAtAn untUk ke seberAng.kAlau pAnjang jAmbAtAnnya jAuhlah perjAlanan kitA.adA orAng jodohnyA cepAt sebAb jAmbatAn singkAt.usiA 25 tAhun,rAsanya belUmlah terlAlu lewAt.dAn usiA 35 tAhun bElum apA-apA kAlau sepAnjAng usiA itu tElah digunAkan untUk membinA kEcemerlAngan.nyAtakanlAh perAsaan dAn kEinginAna andA itu dAlam doA-doA lewAt sembahyAng.allAh mEndengAr…

wAnita bAik untuk lElaki bAik,sebAliknya wAnita jAhat untUk lelAki yAng jAhat.biAr lAmbAt jOdoh asAlkan mEndApat Mr Right dAn biAr seorAng diri dAripada menjAdi mAngsa lElaki yAng tidAk berimAn kEmudiAn nAnti……

mEmang kita mudAh tersilAp mEntAfsir kEhidupAn ini.kitA selAlu sAngka,pasti bAhagia kAlau mEndApat ini.hAkikatnyA apabilA kitA benAr-benAr mEndApat apA kitA inginkan itu,iA jugA dAtang bersAma mAsalah..
rAmai orAng menempAh nerAka sebAik sAhaja,mElangkAhkan kAki ke alAm berumAhtangga.bUkankAh dengAn ijAb dAn kAbul selAin menghAlalkan hubungAn kelAmin,tanggungjAwab yAng terpAksa dipikUl jugA turut bAnyak.

berApa rAmaikah yAng mEnyesAli pErkAhwinAn mAsing-mAsing pAdahal dAhulunyA merekA bErmati-mAtian mEmbinA janji,mEmupuk cintA kAsih mAlah adA yAng sanggUp berkOrbAn apA sAhaja asAlkan segAla impiAn mEnjAdi nyAta?

jikA tidAk sAnggup untUk bergelAr isteri usAh berkAhwin dulu.jikA merAsakan diri bElum cUkup ilmU untUk bergelAr ibu atAupun ayah,bElajar dulu.jikA rAsa-rAsa bElum bersediA untUk bersAbar dengAn kerenAh anAk-anAk,cAri lah dulu kesAbaran itU.jAngan berkAhwin dAhulu sebAb kEnyAtaannyA rAmai yAng tidAk bersediA untUk mElangkAh tetApi telAh melOmpat,akhirnyA jAtuh terjerUmus tidAk jUmpa akAr berpAut tAtkala cubA mEndAki nAik.

berkAhwinlah demi tUhan dAn nAbi-nya.bukAn berkAhwin kerAna perAsaan dAn mengikUt kebiAsaan.jOdoh usAh terlAlu dirisAukan,tibA mAsanya ia akAn dAtang menjEmput,nAmun perlu jugA mEmbukA lorong-lorOngnya agar jEmputan itu mudAh sAmpai dAn tidAk terhAlang..

“cInta yAng disemAdi!kAn tidAk mUngkin lAyu selAgi adAnya imbAs kEmbali.hAti yAng remUk kEmbali kUkuh selAgi kEtenangAn dikecApi.jiwA yAng pAsrah bertUkar halUan esOk mAsih adA.pArut yAng lAna pastilkAn sembUh selAgi imAn tersElit di dAda…"


(~.-)//..renUngkanlAh sedAlam-dAlamnya..

1 comment:

kaizen said...

ade org kate lbey baik bercinta lpas kawin...btol ke???

Blog Widget by LinkWithin