Followers

Sunday, November 15, 2009

..[di bAwah nAungan cintA]


"cintA adAlah kejujUran,ketUlusan dAn kesetiAan.cInta sejAti adAlah kesUcian yAng hArus dijAga.cInta semEstinyA berhUlu imAn,bErmuAra tAkwa dAn kebErsian jiwA.."

1 comment:

FIQUE said...

cinta adalah anugerah dariNya

Blog Widget by LinkWithin