Followers

Monday, August 23, 2010

..[kekurAngan....]

seorAng pemudA dAn kekAsihnya bernikAh dan mAjlis perkAhwinAnnya sUnggug meriAh. sUatu mAjlis yAng gemilAng dan riAng gembirA sertA diiringi dengAn paluAn kompAng dAn gendAng.pEngantin perempuAn begitu cAntik dAn anggun dengAn gAun pUtihnya dAn pengAntin lelAki dengAn tuxedo hitAm yang gAgah, segAk dAn tAmpan.setiAp pasAng mAta yang memandAng setUju mEngatakan bAhawa mEreka pasAngan yAng sAling mencintAi dAn sepAdan.bEberapa bulAn kemudiAn, si isteri berkAtA kepAda suAminya,..

“Abang,saya baru membAca sebUah artikel dAlam majAlah tentAng bAgaimana mempErkukuhkan hUbungan dAn tali pernikAhan kita”katanya mAnja sAmbil menUnjukkan mAjalah tersebUt.mAsing-masing kitA akan mencAtatkan hAl-hAla yang kurAng kitA sukAi dAri pasAngan kita.kEmudian kitA akAn membAhas bAgaimana kitA mengubAh hAl-hal tersebUt dAn membUatkan pErkahwinAn kitA bersAma lebih bAhagia….”

suAminya bersetUju dan mereka mulA memikirkan hAl-hal pasAngannya yAng tidAk merekA sukAi dan berjAnji tidAk akan tersinggung ketika pAsangannya mencAtat hal-hAl yang kurAng bAik sebAb hal tersebUt untUk kebAIkan merekA bersAma.mAlam itu mereka sepakat untuk berpisah tidUr dan mencAtat apA yang terlintA dalam benAk fikirAn mereka mAsing-mAsing.

kEesokan pAgi ketika sArapan,merekA sedia membincAngkannya.”sAya akAn mulakAn dulu”kAta istEri..lAlu ia mengEluarkan senArainya.bAnyak sekAli yAng ditUlisnya sekitAr 3 muka surAt.ketika ia mulAi membAcakan satu persatu hal yAng tidAk diA sukAi dari suAminya,ia mEmperhAtikan bAhawa air mata suaminyA mula mEngalir…

“mAafkan sAya abAng,apAkah sAya hArus berhenti?”tAnyanya.
“oh..tAk mengApa,teruskAnlah sAyang…”jAwab suAminya.
dAn si isteru terus membAcakan semuA yang tersenArai, lALu kembAli melipAt kertAsnya dan mANis di atAs meja dan berkAta dengAn bahAgia.
“sekArang giliran abAng membAcakan senArai yAng abAng tulis”.
Dengan suAra perlAhan suAminya berkatA “abAng tidAk mencAtat sesuatupun di Atas kertAs ini.Abang terfikir bAhawa dirimu sudAh sempurnA dan abAng sekAli-kali tidAk ongin mengUbah akAn dirimu.

Si isteri tersentak dan tersentuh hatiny oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suAminya.bAhawa suAminya menerimAnya dengAn seadAnya..iA terus tUnduk dan mEnangis.

“abAng,mAafkan sAya…”


2 comments:

matt jawer said...

hehe..mcm pnh dgr je cite ni..hihi

yoro okino said...

laki nie simple jer
gurl yg suke byk pikir sbnarnyer
huhu

Blog Widget by LinkWithin