Followers

Tuesday, August 10, 2010

..[...]
progrAm jAlinan bEstari 2010 mUar...merupAkan progrAm siri keduA yang dijAyakan oleh pelAjar sarjAna fptek yAng bertempAt di pArit bAkar,muAr...dAlam progrAm ini,ku dipilih untUk menjAdi AJK rAkaman,under abAng syAh..semUa pelAjar fAkt pendidikAn terlibAt dalAm progrAm ini yAng berjumpAh >400 orAng..setiAp pelAjar dijAdikan anAk angkAt......ku bersAma hAzrati,azumA,bAity terpilih untUk menjAdi anAk angkAt pAda jAmian bin kemis..tQ diucApkan kepAda kelUarga jAmian yAng melAyan kAmi dengAn layAnan istimewa.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin