Followers

Saturday, August 1, 2009

..[wArna apAkah itu?]

1 ogOs mEmulakan hAri pertAma
weekEnd yAng relAx tAnpa sebArAng aktivity
ku mEngambil kesempAtan untuk pErgi ke rumAh sewA
ex-housemAteku dUlu
mEmandAngkAn hAnya tinggAl dUa orAng sAhaja..
berbOrak iSu2 sEmasa,
tentUnya h1n1 dAn isu mEngapA u ksyngAn xnAk bAgi cUti..hehe
kAlau duA tigA hAri yang lEpas ku berserAbut
kini ku rAsa perAsaan gembirA yang dA kadAngnya umpAma pelAngi
yAng berwArna-warni..
mEngapA berwArna-wArni?!hnyA ku yAng mengetAhui
dAlam 2 minggU ku bAkal bercUti..
cUti kali ini mAybe mAma ayAh ku tiAda
p kUala lUmpur...ku dApAt rAsakan kesUnyian itu
nAmun ku dApat rAsai kUcing-kUcing kesAyanganku itu
akAn sentiAsa menAntiku...


(~.-)//merAh yAng cAntik...
Blog Widget by LinkWithin