Followers

Friday, August 21, 2009

..[bilA berfIkir sesUatu yAng akAn tErjAdi]

Di sAat ku bAngun pAgi,dengAn perAsaan kesyUkuran terhAdap Allah s.w.t dipAnjAngkan usIA dAn mAmpu mElihAt dUnia yAng indAh ini.andAi kAta kU tidUr untUk sekAlian lAmanyA dAn tidAk mAmpu bAngun lAgi…bAgaimAna orAng kEliling mEnghAdapinyA?

terfIkir sekEtika....

bAgaimana ibUku,bAgaimAna ayAhku mErApati pemErgiAn ini?ku terlAlu mEmikirkAn bndA ini..dAlam dAda ini ku berkAta mUngkin pEmergiAn ku kAla adA yAng bErgEmbirA,berpEsta,berpArty..sIapAkah merEka..mEreka itu adAlah....

kEtEnangan hAti ini tErlAlu mEragUi nilAi sebUah persAhabatAn dAlam usIA Ini.hAri ini kU tElah berusIA 21 tahun 3 bulAn 27 hAri..dAn di sAat itU gAk ku mEngirA berApa rAmai sAhabAt-sAhAbat setiA yAng mAmpU mEnangIs dAn ketAwa bersAma-sAma..

adAkah kitA dinilAi seorAng yAng bAik dAn perAmah apAbila mEmpunyAi sAhabAt yang rAmai?apA mAksud bAik dAlam pAndangAn mAsyArakAt zAman sekArang.mAsyArakAt yAng pEnuh dengAn pErasAan hasAd dEngki dAn hipokrIt…ku berpAndangAn tidAk mEstinyA mempUnyai sAhabat yAng rAmai.QUality itU pEnting dAlam persAhabAtan..

pEngAlaman bElajAr dAn mErantAu bersAma fAmily mEmbUatku belAjar dAri setiAp dEstinAsi yAng ku sInggAh.dAn setIAp pErsinggAhan itu ku bErtemU pElbAgai mAsyArkat yAng pElbAgai pErangAi usIA dAn rAgam..

dAlam hidUp ini,siApa yAng berbAik pAdaku,ku akAn kEnang diA kebAikan diA pAdaku..tApi jAngan sesekAli mEnjEjak kEpalaku,dAn sAat yAng sAma bermUka-mukA dengAnku..dAn jAngan biArku tErfikIr kEseorAngan....


(~.-)//selAmat mEnyambUt rAmadhan al-mubArak
Blog Widget by LinkWithin